Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд тел:011/2600-667 тел/факс:011/3018-945 e-mail:tszmaj@mts.rs

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

aces
sevenmusic
remusic

INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

 D1
 D2
Obrazovni profil industrijski mehaničar razvijen je u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma sred­njeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.Školovanje u profilu industrijski mehaničar odvija se po obra­zovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem.

Slično kao i u dualnom obrazovanju, jedan deo školovanja budućih industrijskih mehaničara odvija se u školi, a drugi u kompaniji koja sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje na radnom mestu počinje od druge godi­ne kada učenici/ce obavljaju praktičnu nastavu u kompaniji i to u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Osim povećanog broja časova koje učenici/ce provode na praktičnoj nastavi u kompaniji, i kvalitet njihove obuke je poboljšan. Naime, praktična nastava u kompanijama realizuje se na savremenim mašinama, uključivanjem učenika/ca u proces rada i uz podršku mentora i instruktora koji su obuče­ni za rad sa mladima. Praksa u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učeni­cima i usvajanje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na rad­nom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktična znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici/ ce se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

image001
 DOLE

MАТУРА 2015

ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

moodle
Contact Form Powered By : XYZScripts.com