Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд тел:011/2600-667 тел/факс:011/3018-945 e-mail:tszmaj@mts.rs

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

aces
sevenmusic
remusic

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

foto1Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 5204 од 13. 12. 1946. године, основана је Металопрерађивачка школа „Змај“. Са радом је почела 20. 12. 1946. године. За првог управника је постављен инжењер Миливоје Кошутић.  Школа је радила у веома лошим просторним условима, у дотрајалим дрвеним баракама. Стручне предмете, предавали су радници предузећа „Змај“, а општеобразовне, хонорарни наставници из других школа у Београду. Школске 1947/48. године, школа је уписала 147 ученика.

Школске 1950/51године, школа добија назив: Индустријска школа „Задругар“, по Индустрији пољопривредних машина „Задругар“, која је настала спајањем фабрике „Змај“ и предузећа „Шумадија“. пресељењем фабрика „Задругар“ у нове објекте, пресељена је и тадашња школа на територију Земуна (Горњи град).

Школске 1953/54. године у школу се први пут уписују ученици са завршеном осмогодишњом школом.

Број ученика се из године у годину стално повећавао. Школске 1962/63. године Индустријска школа, прераста у Центар за стручно оспособљавање кадрова „Змај“. У оквиру центра, ради школа за квалификоване раднике, Машинска техничка школа и одељење за образовање одраслих  ИПМ „Змај“. У том периоду, започела је изградња савремене школске зграде са кабинетима, учионицама, фискултурном салом, школском радионицом, библиотеком и другим потребним просторијама, које се снадбевају топлом енергијом фабрике „Змај“.

На основу реформе средњег усмереног образовања и васпитања у Центар се уписује школске 1977/78. године прву генерација заједничке основе. Упис је обављен на територијалном принципу. Поред заједничке основе у Земуну, Центар оснива и истурено одељење у Сутчину. Школске 1979/80. године, свршени ученици заједничке основе се уписују у другу фазу професионалног образовања, где се оспособљавају за  III и  IV степен стручности.

1524913_214085935444120_239091416_nУ то време 80-тих година Центар има 46 одељења са око 1600 ученика. После завршеног другог разреда, ученици су одлазили у друге школе или се уписивали у  III  разред, да би изучавали једно од занимања трећег степена стручности. Бољи ученици су у  IV-ом  разреду, могли да уче два образовна профила: техничари конструктори и техничари технолози.

Школске 1987/88. године, новом реформом, ученици се од првог разреда уписују у занимање, које желе да изучавају. Поново се враћа назив за ученике, који заврше школу, машински техничар општег профила. Центар, поново мења име и добија назив: Машинска  школа „Змај“. Истурена  одељења престају са радом.

Школске 1990/91. године уписује се прва генерација по новом плану и програму образовања. Ученици, који уписују   IV степен, полажу пријемни испит из српског језика и математике. Поред производних занимања, погонских и машинских техничара у школу се уписују и техничари нумерички управљаних машина (пошто је формиран кабинет за савремене нумеричке технологије), као и специјализација за  V степен стручности, после две године радног стажа. Исто тако школа врши оспособљавање за II  степен стручности, за једноставније послове и образује ванредне ученике за  III и  IV степен стручности. Статутом школе и одобрењем Министарства просвете и спорта, школа мења назив у Машинску техничку школу „Змај“.

Школске 1997/98. године уписује се прва генерација ученика за образовни профил: техничери за компјутерско конструисање, као и оператори за нумеричке стругове и глодалице.

Школске 2002/03. године уписана је прва генерација ученика пољопривредне струке и то за образовне профиле: пољопривредни техничар и руковалац пољопривредне технике.

Школске 2003/04. године у нашу Машинску  техничку школу „Змај“, дошли су и ученици и професори из бивше Електромашинске, а сада Електротехничке школе у Земуну улица Нада Димић. У овој школској години, наша школа је уписала 35 одељења, тако да је дефинитивно прешла на рад у две смене.

У току 2003. године Секретаријат за образовање града Београда, је уложио око 20 милиона динара, да се реновира школа. Ревитализован је кров зграде (осим крова над фискултурном салом), комплетна замена прозора, грејање у радионици и у самој згради школе, подне облоге у ходницима и учионицама, мокри чворови у целој згради (осим једног према радионици). У јулу и августу месецу, 17 (седамнаест) чланова колектива је офарбало све просторије у школи и део фасаде зграде школе, која је сада добила лепши изглед.

Школске 20014/2015. године уписана је прва генерација ученика смера Техничар заштите од пожара

 foto

 

MАТУРА 2015

ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

moodle
Contact Form Powered By : XYZScripts.com