Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд тел:011/2600-667 тел/факс:011/3018-945 e-mail:tszmaj@mts.rs

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

aces
sevenmusic
remusic

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

 care
 Ако волиш биљке и животиње, ако је природа твоја инспирација, онда је ово право занимање за тебе.
Пољопривредни техничар организује, надгледа и усклађује биљну производњу у пољопривредним предузећима и на приватним имањима. Посебна предност овог занимања је што ћете стећи неопходна знања и вештине да будете успешан предузетник-произвођач цвећа и украсног биља, поврћа, воћа, млека, меса, садница и расада.
Практична настава се изводи у школском пластенику, на огледном добру „Радмиловац“ Пољопривредног факултета, те на пољопривредним добрима ПИК „13. мај“ у Земуну и   „7. јул“ у Јакову, ПКБ Корпорације а. д. Београд.
Имамо изузетну сарадњу с Пољопривредним факултетом у Земуну и велики број наших ђака постали су успешни студенти тог факултета.
Ако будете желели да наставите школовање, имате директну проходност на Пољопривредни факултет, Факултет ветеринарске медицине, Шумарски факултет и високе школе струковних студија, пољопривредну, економску, шумарску, педагошку и друге.
Ако будете желели да радите, посао можете тражити у предузећима која се баве производњом и прометом пољопривредних производа, у приватним пластеницима и стакленицима, пољопривредним апотекама и, наравно, можете постати „сами свој газда“ и бавити се овим послом у сопственом домаћинству.
Школовање траје четири године и наставни план изгледа овако:

ПРЕДМЕТИ

Недељни број часова по разредима

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Историја

2

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Латински језик

1

 

 

 

Физика

2

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

Хемија

3

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

2

Педологија и агрохемија

3

 

 

 

Заштита биља

2

2

2

 

Пољопривредна техника

2

4

4

4

Биљна производња 1

 

7

 

 

Биљна производња 2

 

 

7

 

Наводњавање

 

 

2

 

Сточарска производња

 

 

 

7

Предузетништво

 

 

 

2

Професионална пракса

90

90

90

 

Верска настава / Грађанско васпитање

1

1

1

1

 

 

ИЗБОРНИПРЕДМЕТИ

I

II

III

IV

Ликовна култура

 

*

*

*

Музичка култура

 

*

*

*

Историја (одабране теме)

 

*

*

*

Физика (одабране теме)

 

 

*

*

Пчеларство

 

 

*

*

Лековито биље

 

*

 

 

Органска производња у повртарству

 

*

 

 

Органска производња у ратарству

 

*

 

 

Гајење цвећарских култура

 

*

 

 

Биологија

 

 

*

 

Хемија

 

 

*

*

Морфологија биљака

 

 

 

*

Социологија

 

 

 

*

Филозофија

 

 

 

*

 Ученик у другом, трећем и четвртом разреду бира један изборни предмет (по 2 часa недељно, један предмет једном у току школовања).
Текст уредили: Данијела Крнетић, Иван Радовић (наставници пољопривредне групе предмета) и Татјана Тодоровић (наставник српског језика и књижевности)

 

 

MАТУРА 2015

ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

moodle
Contact Form Powered By : XYZScripts.com