Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд тел:011/2600-667 тел/факс:011/3018-945 e-mail:tszmaj@mts.rs

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

aces
sevenmusic
remusic

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

 direktorДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Жарко Оташевић, професор српског језика и књижевности

СТРУЧНО – ПЕДАГОШКО РУКОВОЂЕЊЕ

 

Оташевић Жарко

директор школе

 

Павловић  Драган

помоћник директора

 

Крунић Жељко

вођа смене –  професор

Ликић Ристо  секретар школе

 

Плавшић Бранко

школски психолог

 

Нешовић Биљана

библиотекар

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

                 

 Joвановић Марица

Српски језик

                    

Петровић Ћорић Надежда

Српски језик

                  

Станић Нада

Српски језик

             

Тодоровић Татјана

Српски језик

                   

 

 

                   

Дубравчић Татјана

Енглески језик

                   

Мирјанић Ирена

Енглески језик

                 

Столић Станка

Латински језик

                   

 Стојковић Тамара

Ликовна уметност

   

                 

 Мркић Јелена

Музичка уметност

              

Павићевић Станка

Филозофија

              

Петковић Илинка

Устав и права грађана

          

Грађанско васпитање

           

 

 

               

Крунић Жељко

Историја

            

 

 

              

 Драгомир Јанковић

Верска настава

           

Аризановић Славица

Географија

               

Стојков Маја

Географија

           

Павловић Миа

Физичко васпитање

             

Пешић Душанка

Физичко васпитање

            

Живковић Далибор

Физичко васпитање

           

Божовић Здравко

Математика

              

Борковић Милка

Математика

                

Бошњак Сретко

Математика

            

Владисављевић Светлана

 Рачунарство и информатика

              

       

               

Венгрин Катарина

 Биологиja

              

Тошић Милена

Хемија

              

Лазић Јасмина

Физика

           

Грујић Милорад

Електротехника

                

             

Андрић Јелена

Машинска група предмета

                

 

 

             

Ђурић Благоје

Машинска група предмета

             

Јовановић Смиља

Машинска група предмета

        

 

 

            

Костић  Драгана

Машинска група предмета

              

 

 

       

               

Митровић Драгица

Машинска група предмета

            

Ненић Александар

Машинска група предмета

               

 

 

            

            

Новта Мирослав

Машинска група предмета

         

         

Плавшић Бранислав

Машинска група предмета

               

Радаковић Мирослав

Машинска група предмета

             

         

Секулић Јовица

Машинска група предмета

            

Тодоров Асен

Машинска група предмета

            

 

 

       

Царевић Владимир

Машинска група предмета

           

Бошковић Лидија

Пољопривредна група предмета

          

 


               

Гојковић Љиљана

Пољопривредна група предмета

           

Јоксимовић Весна

Пољопривредна група предмета

            

Крнетић Данијела

Пољопривредна група предмета

             

Радовић Иван

Пољопривредна група предмета

              

Рајовић Мирољуб

Пољопривредна група предмета

      

Рончевић Јела

Пољопривредна група предмета

    

Вукићевић Синиша

Практична настава

         

Стевовић Славко

Практична настава

       

Шоргић Миленко

Практична настава

         

 

 

             

Радивојевић Ранко

Школска мрежа-одржавање

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

 

 

 Душан Марчетић

шеф рачуноводства

 

Лутовац Светлана

административни референт

 

Томчић  Анђелка

финансијско-књиговодствени референт

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

 

Загорац Мијо

домар школе

 

Златко Павловић

домар школе

 

 

 

 

 

Милуновић Љиља

спремачица – кафе куварица

 

Цајић Марина

спремачица –  курир

 

Живковић Драгана

Спремачица

 

Стојадиновић Анђелка

Спремачица

 

Ристић Гордана

Спремачица

 

Радуловић Љубица

Спремачица

 

Милосављевић Нада

Спремачица

 

Балабановић Славица

Спремачица

 

Бабић Љиљана

Спремачица

 

Тратник Снежана

Спремачица

 

Угљеваревић Зорица

Спремачица

 

Бојић Рада

Спремачица

MАТУРА 2015

ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

moodle
Contact Form Powered By : XYZScripts.com